Make your own free website on Tripod.com
GURU-GURU LELAKI
SEKOLAH MENENGAH ZA'BA.
1999

[Tuan Hj. Abdul Kudus bin Zainal][En. Mohd Isa bin Dahalan][En. Chang Tai Meng]

[En. Abdul Hamid bin Mohd. Yunus][En. M. Selvakumaran][En. Mohamad bin Sidik]

[En. Mohd Fadzli bin Abu Bakar][En. Mohd Zain bin Marzuki][En Morgan Vadiveloo]

[En Safian bin Adam][En Siraj b. Hatim Bhai][En Zazali bin Makding][En Chee Ah Man]

[En Abd. Wahab bin Lebai Yazid][En Mohd Rosli bin Abd Mohim][En Jaalam bin Ishak]

[En Mohd Zaini bin Sulaiman][En Abd. Rahman bin Razali][En Abu Zarin bin Ibrahim]

[En Mohd Ghazalli bin Maamor][En Mohd Khalid bin Md Esa][En Mohd Nordin bin Razak]

[En Mohd Zain bin Abu][En Sethuriddin bin Hj. K.Seedik]


[ke menu][muka 1][muka 2][muka 3][muka 4][muka 5][muka 6][muka 7][muka 8][muka 9][muka 10]