MOHD. ZAIN BIN MARZUKI
KETUA WARDEN ASRAMA
[B.Ed Hons - Bahasa Melayu - UPM]

Mula berkhidmat di Sek. Keb. Sungai Koyan Pahang pada tahun 1982.
Kemudian bertukar ke S.K Pulau  Rusa Pekan dari tahun 1982 hingga 1986.
Pada tahun 1987 hinggga 1992  berkhidmat di S.K Kepis ( F). Pada tahun 1993 hingga  1996  melanjutkan pelajaran dalam  bidang Pengajaran Bahasa Melayu .
Pada tahun 1996 berkhidmat di S.M.K. Za'ba dan dilantik menjadi
Ketua Warden Asrama SMK Za'ba pada tahun 1999.

[Menu][Sejarah][Lambang][Pendeta Dalam Kenangan][Guru Lelaki] [Guru Perempuan]
[Kakitangan Bukan Guru][AJK PIBG][Kurikulum][Ko-ku][B&K][PENGHARGAAN]