EN. MOHD. GHAZALLI BIN MAAMOR
[Sijil Perguruan  MPTI , Johor Bahru]
SETIAUSAHA SUKAN

 
 Mula berkhidmat di Sek. Men. Sultan Ibrahim Pasir Mas, Kelantan
pada 1 Julai, 1975 hingga 31 Disember, 1981. Pada  1 Januari 1982 bertukar
ke Sek. Men. Keb. Za'ba  Kuala Pilah.  Mata pelajaran yang diajar ialah
Seni Lukis dan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan.
 

[Menu][Sejarah][Lambang][Pendeta Dalam Kenangan][Guru Lelaki] [Guru Perempuan]
[Kakitangan Bukan Guru][AJK PIBG][Kurikulum][Ko-ku][B&K][PENGHARGAAN]