Make your own free website on Tripod.com
PUAN LEE LAI HOON
[B.Sc.( Kimia / Matematik ) Universiti Malaya]
KETUA BIDANG SAINS & MATEMATIK

Mula berkhidmat sebagai guru  di Sekolah Menengah Tunku  Besar Tampin
dari tahun 1977 hingga 1981. Kemudian pada tahun 1982 hingga 1993
berkhidmat  di Sekolah Tinggi Port Dickson . Manakala pada tahun 1994 beliau telah
berpindah ke Sekolah Menengah Chung Hua Kuala Pilah.
Pada tahun 1995 beliau telah dilantik sebagai Ketua Bidang Sains dan Matematik
di Sekolah Menengah Kebangsaan Za'ba Kuala Pilah. Mata pelajaran yang diajar
ialah Kimia, Matematik dan Matematik Tambahan.
 
[Menu][Sejarah][Lambang][Pendeta Dalam Kenangan][Guru Lelaki] [Guru Perempuan]
[Kakitangan Bukan Guru][AJK PIBG][Kurikulum][Ko-ku][B&K][PENGHARGAAN]