Make your own free website on Tripod.com
PUAN TEE KIM LIAN
[ Sijil Perguruan MPRM, Seremban]

Mula berkhidmat sebagai guru di Sek. Men. Dato' Mansor, Bahau
pada tahun 1979 hingga 1983.
Pada tahun  1984 bertukar ke S.M.K Za'ba.
Mengajar mata pelajaran Bahasa Inggeris dan
Pendidikan Jasmani dan Kesihatan.

[Menu][Sejarah][Lambang][Pendeta Dalam Kenangan][Guru Lelaki] [Guru Perempuan]
[Kakitangan Bukan Guru][AJK PIBG][Kurikulum][Ko-ku][B&K][PENGHARGAAN]