EN CHEE AH MAN
[Sijil Perguruan - RTC - Segamat] 
Mendapat latihan perguruan di RTC, Segamat pada tahun 1966.
Mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Seg Hwa di Segamat, Johor. Kemudian mengajar di di Sekolah Menengah Kebangsaan Zaba, Kuala Pilah mulai dari tahun 1975 hingga sekarang.

[Menu][Sejarah][Lambang][Pendeta Dalam Kenangan][Guru Lelaki] [Guru Perempuan]
[Kakitangan Bukan Guru][AJK PIBG][Kurikulum][Ko-ku][B&K][PENGHARGAAN]