Make your own free website on Tripod.com
PUAN FARIDAH BT. HAMAT
[B.A. Sc. Hons, Dip. Pendidikan,UKM] .

Mula berkhidmat sebagai guru terlatih pada 4 Mei, 1992
di Sek. Men. Batu Kikir hingga 31 Disember 1996.
Pada 1 Januari, 1997 bertukar ke Sek. Men. Keb. Za'ba.
Mengajar mata pelajaran Sains Tingkatan 5.

[Menu][Sejarah][Lambang][Pendeta Dalam Kenangan][Guru Lelaki] [Guru Perempuan]
[Kakitangan Bukan Guru][AJK PIBG][Kurikulum][Ko-ku][B&K][PENGHARGAAN]