EN. MOHD. ISA BIN DAHALAN
[B.A ( Hons ) UPM]
PENOLONG KANAN HEM

Mula  berkhidmat sebagai guru sementara  pada tahun 1973
di Sekolah Kebangsaan Sungai Besi, Selangor.  Melanjutkan pelajaran di
Maktab Perguruan Sultan Idris, Tanjung Malim pada tahun 1974 hingga 1976.
Pada tahun 1976 berkhidmat di Sekolah  Kebangsaan  Berjaya, Tanjung Karang , Selangor.
Pada tahun 1980 hingga 1983 berkhidmat di  Sekolah  Kebangsaan Jempol, Bahau.
Pada tahun 1983-1986 melanjutkan pelajaran ke UPM  dalam bidang
Pengajaran Bahasa dan Kesusasteraan  Melayu.  Berkhidmat di SMK Zaba
pada tahun 1987 sebagai guru Bahasa Melayu dan Kesusasteraan Melayu.
Pada  1 Mac, 1998 dilantik sebagai Guru Penolong  Kanan ( HEM )

[Menu][Sejarah][Lambang][Pendeta Dalam Kenangan][Guru Lelaki] [Guru Perempuan]
[Kakitangan Bukan Guru][AJK PIBG][Kurikulum][Ko-ku][B&K][PENGHARGAAN]