Make your own free website on Tripod.com
PUAN KHATIJAH BT. ISMAIL
[ Sijil Perguruan - MTC  Penang]

Mula bertugas di Sek. Men. Sultan  Ismail Terengganu pada Januari, 1976 hingga
Disember 1976. Kemudian bertukar ke Sek. Men. Batu Kikir pada Januari 1977
hingga Disember 1978. Pada bulan Januari 1979  berpindah ke Sek. Men.  Tun Aminah ,
Johor baharu hingga bulan November 1994.  Pada bulan Disember 1994
bertukar ke Sekolah Menengah Kebangsaan Za'ba Kuala Pilah hingga kini.
Mengajar mata pelajaran Matematik Menengah Rendah.

[Menu][Sejarah][Lambang][Pendeta Dalam Kenangan][Guru Lelaki] [Guru Perempuan]
[Kakitangan Bukan Guru][AJK PIBG][Kurikulum][Ko-ku][B&K][PENGHARGAAN]