Make your own free website on Tripod.com
PUAN MALATI BT. YASIN
[B.A ( Hons ), Dip. Pendidikan, Ranc. Bahasa Melayu - UM]

Mula berkhidmat di Sek. Men. Keb. Majidi Johor Baharu pada 9 Jun,
1997 hinggga Disember, 1998. Kemudian bertukar ke
Sek. Men. Keb. Za'ba pada 1 Januari, 1999.
Mengajar mata Bahasa Melayu.

[Menu][Sejarah][Lambang][Pendeta Dalam Kenangan][Guru Lelaki] [Guru Perempuan]
[Kakitangan Bukan Guru][AJK PIBG][Kurikulum][Ko-ku][B&K][PENGHARGAAN]