Make your own free website on Tripod.com
PUAN. MAZLINA BT. RAMLI
[ B.A Hons Pendidikan Islam 1994 -UM ]

Mula berkhidmat sebagai guru terlatih pada 3 Mei, 1994 di
Sekolah Menengah Kebangsaan Za'ba. Mengajar mata pelajaran
Bahasa Arab Komunikasi  Tingkatan 5 ( 1995-1999 ) , Bahasa Arab Komunikasi
Tingkatan 4  ( 1995 -1998 ) dan Pendidikan Islam Tingkatan 1, 2 dan 3.
Dilantik menjadi Ketua Panitia Bahasa Arab pada tahun 1996 hingga 1997 dan
dilantik menjadi Ketua Panitia Pendidikan Islam  bermula pada tahun 1997 hingga sekarang.  Bertugas sebagai Warden Asrama Puteri SMK Za'ba pada tahun 1997.
Menjadi pemeriksa kertas Pendidikan Islam
( SPM ) dari tahun 1995 - 1996, Pendidikan Islam ( PMR ) dari
tahun 1995 -1998 dan Bahasa Arab Komunikasi ( SPM ) dari tahun 1997 - 1998.
Menjadi pengurus Pasukan Bola Jaring MSSNS ke Kejohanan Bola Jaring
MSSM dari tahun 1997 hingga 1999.
 
[Menu][Sejarah][Lambang][Pendeta Dalam Kenangan][Guru Lelaki] [Guru Perempuan]
[Kakitangan Bukan Guru][AJK PIBG][Kurikulum][Ko-ku][B&K][PENGHARGAAN]