SIRAJ BIN HJ HATIM
 [ B.Ed.( Hons ) TESL, Dip TESL]

Tamat latihan perguruan di MPRM, Seremban pada tahun 1977. Mula berkhidmat di Pahang dari tahun 1978-1982. Melanjutkan pelajaran di Maktab Bahasa, Kuala Lumpur pada tahun 1983. Seterusnya pada tahun 1984 melanjutkan pelajaran di Universiti Pertanian Malaysia.
Berkhidmat semula di Sek Men Teknik Juasseh dari tahun 1988-1995.
Bertugas di SMK Zaba mulai daripada 1996 hingga  sekarang

[Menu][Sejarah][Lambang][Pendeta Dalam Kenangan][Guru Lelaki] [Guru Perempuan]
[Kakitangan Bukan Guru][AJK PIBG][Kurikulum][Ko-ku][B&K][PENGHARGAAN]