MOHD. FADZLI BIN ABU BAKAR
[BA. Hons - Ekonomi - UM - 1992]

Memasuki Maktab Perguruan Persekutuan Pulau Pinang pada tahun 1994, dan keluar mengajar pada  tahun 1995 di Sekolah Menengah Kebangsaan Belaga, Sarawak.
Pada 1 Januari 1997, berpindah ke Sekolah Menengah Kebangsaan Zaba, Kuala Pilah.

[Menu][Sejarah][Lambang][Pendeta Dalam Kenangan][Guru Lelaki] [Guru Perempuan]
[Kakitangan Bukan Guru][AJK PIBG][Kurikulum][Ko-ku][B&K][PENGHARGAAN]