Kandungan:
Pencapaian Mata Pelajaran Terbaik PMR 1998
Pencapaian Mata Pelajaran Terbaik SPM 1998
Pencapaian Mata Pelajaran STPM 1998
Pelajar Terbaik PMR 1998
Pelajar Terbaik SPM 1998
Pelajar Terbaik STPM 1998
Anugerah ZABA 1998
Analisis Keputusan Peperiksaan PMR 1998
Analisis Keputusan Peperiksaan SPM 1998
Analisis Keputusan Peperiksaan STPM 1998

[Menu][Sejarah][Lambang][Pendeta Dalam Kenangan][Guru Lelaki] [Guru Perempuan]
[Kakitangan Bukan Guru][AJK PIBG][Kurikulum][Ko-ku][B&K][PENGHARGAAN]
  

MATA PELAJARAN TERBAIK PMR 1998

MATA PELAJARAN TERBAIK SPM 1998  
MATA PELAJARAN TERBAIK STPM 1998
PELAJAR TERBAIK PMR 1998
PELAJAR TERBAIK SPM 1998
PELAJAR TERBAIK STPM 1998
  ANUGERAH ZA’BA
  
ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN PMR 1998
 
BIL MATA PELAJARAN BIL. CALON A B C D E
A+B+C
BEZA
JUM %
  1. Bahasa Melayu 160 49 74 23 8 6 154 96.3 -2.3
  2. Bahasa Inggeris 160 3 19 54 49 35 125 78.1 -3.3
  3.  Sejarah 160 3 19 54 52 6 152 95 -2.1
  4. Geografi 160 11 42 58 48 1 159 99.4 1.8
  5. Pendidikan Islam 160 28 62 32 24 14 146 91.3 -1.6
  6. Matematik 160 35 30 48 39 10 150 93.8 -0.5
 7. Sains 160 17 33 37 70 3 157 98.1 0
 8. K.H.Pilihan 1 94 25 42 28 1 - 94 100 0.9
 9. K.H.Pilihan 2 52 6 22 22 2 - 52 100 2
 10. K.H. Pilihan 3 14 6 8 - - - 14 100 0
 11. Bahasa Arab 84 - 3 7 31 43 41 48.8 -38.1
 
ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SPM 1998
 
  
BIL
  MATA PELAJARAN 
  CALON    1   2   3   
4
  5 6   
7
  8 9   % LULUS   
1997 
  
BEZA
1. Bahasa Melayu 118 3 8 13 21 24 14 15 13 7 94.1 93.4 -4.3
2.  Bahasa Inggeris 118 0 2 5 11 15 13 44 4 24 79.7 72.7 7.3
3. Pendidikan Islam 98 1 8 7 14 19 13 20 8 8 91.8 83.8 8
4. Sejarah 118 1 5 8 9 18 16 16 17 28 76.3 86.2 -9.9
5. Matematik 118 8 15 5 5 3 7 9 33 33 72 69.1 2.9
6. Sains 90 1 4 8 7 13 24 20 6 7 72 92.9 -0.7
7. Kesusuteraan 16 0 0 0 0 1 0 4 5 6 92.2 100 -37.5
8. Bahasa Arab Tinggi 19 0 1 2 4 6 3 1 0 2 62.5 100 -10.5
9. Pendidikan Seni 23 0 0 2 4 8 6 2 1 0 89.5 100 0
10. Matematik Tambahan 29 0 0 2 2 5 6 5 3 6 100 100 -10.7
11. Sains Pertanian 16 0 0 0 0 0 2 1 7 6 79.3 90 27
12. Perdagangan - - - - - - - - - - - 59 0
13. Prinsip Akaun 32 0 0 2 1 1 2 3 1 22 31.3 52.5 -21.3
14. Ekonomi Asas 47 0 0 1 1 0 2 9 11 23 51.1 97.5 -46.4
15. Ek. Rumah Tangga 8 0 0 2 1 1 2 3 1 22 100 88.9 11.1
16. Reka Cipta 19 0 0 2 2 6 8 1 0 0 100 100 0
17. Fizik 28 0 0 1 1 0 7 12 6 1 96.4 100 -3.6
18. Kimia 28 0 1 1 1 5 7 6 5 2 92.9 100 -7.1
19. Biologi 28 0 0 2 3 1 6 7 7 2 92.9 100 -7.1
20. Tasawur Islam 99 15 13 17 7 16 7 9 4 11 88.9 93.3 -4.4
21. P.Al-Quran&Sunnah 19 3 1 7 3 1 0 4 0 0 100 100 0
22. P.Syariah Islam 19 1 0 4 5 3 2 4 0 0 100 100 0
23. B.Arab Komunikasi 19 1 0 0 1 2 6 5 2 2 89.5 100 -10.5
 
ANALISIS KEPUTUSAN STPM 1998
 
MATA PELAJARAN 
GRED   
PENG. AM BAHASA MELAYU SASTERA MELAYU SEJARAH EKONOMI
BIL. CALON 
9
9
9
9
9
0
0
0
0
0
1
2
0
2
0
4
1
0
2
0
2
0
1
1
0
2
3
2
0
4
0
3
5
4
3
0
0
1
0
2
LULUS
BIL 
9
6
3
5
4
PENUH
100
66.7
33.3
55.6
44.4
% 97  
90
95
47.4
45
5
BEZA  
-10
-28.3
-14
+10.6
+39.4