EN. JAALAM BIN ISHAK
[Sijil Perguruan - MPP - KUALA LUMPUR - 1979]

Mula mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Batu Kikir
pada tahun 1980 hingga 1994. Kemudian bertukar sekolah ke
Sekolah Menengah Kebangsaan Zaba, Kuala Pilah mulai tahun 1995 hingga sekarang.

[Menu][Sejarah][Lambang][Pendeta Dalam Kenangan][Guru Lelaki] [Guru Perempuan]
[Kakitangan Bukan Guru][AJK PIBG][Kurikulum][Ko-ku][B&K][PENGHARGAAN]